CVO Campus Vijfhoek Mechelen

EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Je behaalt een volwaardig diploma. 
 • Je kan achteraf verder studeren of aan de slag op de arbeidsmarkt. 
 • Instappen kan zowel in september als in januari. 
 • De vele richtingen bekijk je best even bij ons studieaanbod. 


EEN AANGEPAST LEERTRAJECT

 • Het lessenpakket is ingedeeld in kleine modules per semester waarvoor je telkens aparte deelattesten behaalt. Het geheel van je deelattesten vormt je diploma.
 • Tijdens de oriënteringsperiode bij de start leg je oriënteringsproeven af en bekijken we welke vrijstellingen je kan behalen. Op basis daarvan krijg je een persoonlijk leertraject.
 • Je start op je eigen niveau en gaat sneller of trager naargelang je eigen mogelijkheden en tempo.


BEGELEIDING EN ZORG

 • Een intern pedagogische dienst staat je bij doorheen je hele studietraject. 
 • Je leervorderingen worden opgevolgd. Indien nodig sturen we je bij. 
 • We besteden veel aandacht aan studiemethode, leren leren, studieplanning, faalangsttraining en socio -emotionele begeleiding.


MEER DAN EEN SCHOOL

We bieden: 
 • Een aangename en stimulerende leeromgeving waarin jij als cursist op de eerste plaats komt. 
 • Een unieke en ongedwongen sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn. 
 • extra activiteiten zoals uitstappen en internationale projecten.
 • Een klein maar gezellig gebouw in het hartje van de stad, op 10 minuutjes stappen van het centraal station.


20 VEELGESTELDE VRAGEN

1.Volgt Campus Vijfhoek de schooluren van de gewone school?

De meeste lessen gaan door tussen 8u30 en 17uur. We hebben ook lessen op woensdagnamiddag! Hoe jouw lessenrooster eruit ziet, hangt af van de modules die je volgt.

2.Volgt Campus Vijfhoek de schoolvakanties?

Ja, we hebben dezelfde vakantieregeling. Dus: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en natuurlijk de grote vakantie zijn op hetzelfde moment als bij secundaire scholen.

3.Kan je les volgen bij Campus Vijfhoek combineren met een job, een gezin, andere verplichtingen?

Je kan kiezen voor een beperkt uurrooster zodat je sommige dagen vrijhoudt voor andere zaken. Maar dit zal elk semester anders zijn! Altijd vrij hebben op maandag of woensdagnamiddag zal dus niet kunnen als je een diploma wilt. Voltijds werken en les volgen is eigenlijk niet haalbaar. Je moet trouwens voldoende aanwezig zijn op school in de modules waar je voor inschrijft.

4.Ik werk voltijds, kan geen lessen volgen overdag en wil een diploma secundair onderwijs behalen. Kan dat via Campus Vijfhoek?

Nee, dan moet je zelfstandig examens afleggen bij de Examencommissie in Brussel. Er zijn ook TKO scholen waar je een volledige opleiding ’s avonds kan volgen (bijvoorbeeld in Antwerpen).

5.Kan je ’s avonds les volgen bij Campus Vijfhoek?

We bieden alleen lessen overdag aan. Er zijn andere (meestal grotere) TKO scholen waar dit wel kan.

6.Wat zijn modules? En wat zijn semesters?

Onze opleidingen zijn opgedeeld in lesmodules. Dit betekent dat een vak bestaat uit 1 of meer deeltjes, modules genoemd. Een lesmodule kan een half of een heel semester duren. Een semester duurt van september tot januari en van februari tot juni. Er zijn dus twee semesters elk schooljaar. De meeste modules kan je elk semester opnieuw volgen.

7.Oei, ik ben niet geslaagd voor de module tekstverwerking1. Moet ik nu alle modules van dit semester herdoen?

Nee, je doet enkel de modules opnieuw die je niet behaald hebt. De geslaagde modules worden vervangen door nieuwe modules in je uurrooster.

8.Hoe lang moet ik bij Campus Vijfhoek studeren voor ik mijn diploma behaal?

Dit is moeilijk te zeggen. Als je een voltijds uurrooster kan nemen, duurt een opleiding tussen twee, drie of vier semesters. Meestal duurt een opleiding drie of vier semesters. Als je nog maar een paar modules moet volgen (bijvoorbeeld: je komt uit 6 ASO met drie tekorten) is het SOMS mogelijk om op 1 semester af te studeren. Dit kan NOOIT in de beroepsopleidingen. Maar alles hangt af van hoeveel modules je kan volgen per semester en of je je ingeschreven modules behaalt!

9.Kan ik vrijstellingen krijgen?

Je kan vrijstellingen krijgen als je een rapport hebt dat maximaal 4 jaar oud is en ten minste van een vijfde jaar secundair onderwijs is. Dat mag een rapport met C-attest zijn. Je kan soms ook vrijstellingen krijgen als je deelcertificaten behaalde bij de examencommissie of een ander TKO. Soms kan ook een tewerkstelling meetellen voor je stage. Al deze zaken worden individueel bekeken als je start bij Campus Vijfhoek. Breng dus alle mogelijke documenten mee bij de infoavond!  

10.Als ik een beroepsgerichte opleiding wil volgen, moet ik dan enkel deze lessen volgen?

Als je een diploma wilt behalen, moet je naast de beroepsgerichte lessen ook algemene vorming volgen. Samen vormen ze je diploma.

11.Kan ik alle richtingen volgen bij Campus Vijfhoek?

Nee, je kan enkel de richtingen volgen zoals ze op de website staan aangegeven. Er zijn natuurlijk veel meer richtingen in het volwassenenonderwijs waarmee je een diploma secundair onderwijs kan behalen. Je kan dit opzoeken via Onderwijzerkiezer.be. Dan zie je ook waar je deze richtingen kan volgen: http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen.php

12.Ik volg een beroepsrichting in een ander CVO. Kan ik bij jullie de algemene vorming volgen?

Dat kan zeker. Je moet wel opletten dat de uren dat je bij ons les volgt, je geen lessen op je andere school hebt.

13.Ik ben vaak ziek en kan dan niet naar de les komen. Kan ik dan wel les volgen bij Campus Vijfhoek?

Als er problemen zijn om altijd in de les aanwezig te zijn, moet je dit zo snel mogelijk met een medewerker van de begeleidingsdienst bespreken. Zij bekijken met jou welke oplossingen mogelijk zijn. Mail naar: campuspunt@campusvijfhoek.be

14.Kan ik mijn kindergeld behouden als ik les volg bij Campus Vijfhoek?

Als je tenminste voor 17 uur inschrijft en je bent nog geen 25 jaar oud, is dit geen enkel probleem. Je moet wel 70% van de lestijd aanwezig zijn om dit recht te behouden.

15.Kan ik mijn uitkering van de VDAB of mijn leefloon behouden als ik les volg bij Campus Vijfhoek?

Je moet bij je uitbetalingsinstelling een document aanvragen om les te mogen volgen bij Campus Vijfhoek. Als je niet voldoende lang uitkeringsgerechtigd werkloos bent, zal de RVA dit weigeren en zal je voor een VDAB opleiding moeten kiezen. Als je dossier goedgekeurd is, dan behoud je je VDAB uitkering, maar deze kan wel dalen.

Bij een leefloon beslist het OCMW of je bij ons les mag volgen.

16.Kan ik een studietoelage (studiebeurs) krijgen als ik les volg bij Campus Vijfhoek?

In het volwassenenonderwijs kan je geen studietoelage krijgen. Er zijn soms verminderingen mogelijk van het inschrijvingsgeld als je bijvoorbeeld een uitkering hebt. De overheid voorziet wel een premie voor het beroepsgedeelte als je je diploma behaalt.

17.Mijn zoon, dochter, man of vrouw volgt les bij Campus Vijfhoek. Mag ik info vragen over zijn of haar studies?

Campus Vijfhoek biedt volwassenenonderwijs aan. Dit betekent dat we gebonden zijn aan de wet op de privacy. We mogen geen informatie geven over de cursisten, ook niet aan bezorgde ouders. Als er vragen zijn over het studietraject, dan vragen we eerst toestemming aan de cursist. We zijn ook altijd bereid een gesprek aan te gaan met de cursist en de ouders of partner samen. We delen nooit info met advocaten of andere personen, behalve met de trajectverantwoordelijke van de eventuele partnerschool.

18.Mijn zoon of dochter is cursist bij Campus Vijfhoek. Als hij/zij onvoldoende aanwezig is, verlies ik het kindergeld. Hoe weet ik dat dan?

Als de cursist onvoldoende aanwezig is, kan hij door de verificateur van onderwijs geschrapt worden voor die module. Als de cursist dan geen 17 uur les meer volgt, verliest hij/zij het recht op kinderbijslag. We brengen de ouders hier altijd van op de hoogte.

19. Ik wil stoppen op mijn secundaire school. Wanneer mag dat voor de kinderbijslag?

Je moet ingeschreven blijven op je oude school tot de dag van de inschrijving op Campus Vijfhoek. Dit wil zeggen dat als je wilt stoppen met de kerstvakantie, je toch nog ingeschreven moet blijven op je school tot in februari, wanneer je inschrijft bij Campus Vijfhoek. Voor de dagen dat je al aanwezig moet zijn om proeven in de inloopperiode in januari af te leggen, krijg je van Campus Vijfhoek aanwezigheidsattesten die je op je school afgeeft.

20.Hoe ziet het schooljaar op Campus Vijfhoek er dan precies uit?

Of je start in september of januari, dat maakt weinig uit. Het systeem is altijd hetzelfde: je meldt je verplicht aan op de infoavond en betaalt 15 euro voor de inloopproeven. Tijdens de 10 dagen inloop word je getest, je schoolrapport e.d. nagekeken op vrijstellingen, er worden gesprekken gevoerd. Vooraf kan je al online je intake invullen en doorsturen. Daarna volgen de inschrijfdagen. Je uurrooster wordt dan pas opgemaakt.

Als laatste stap is er een onthaalmoment en starten de lessen. De lessen lopen tot half januari of half juni, gevolgd door een rapportuitreiking of diploma-uitreiking.

Je kent en krijgt je uurrooster dus pas echt bij de inschrijving!